Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany – podstawowe informacje.

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu. Nie ustala się rzeczywistych dochodów ani kosztów prowadzonej działalności gospodarczej tak jak to się dzieje przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowej.

Brak w rachunku podatkowym kosztów rekompensują stosunkowo niskie stawki podatków ryczałtowych, gdyż ryczałt ewidencjonowany wynosi:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (np. z pracy na etacie). Nie wpływają więc one na progresję podatkową.

W ramach rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego świadczymy między innymi:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,

  • obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,

  • prowadzenie rejestrów VAT (płatnicy VAT),

  • obliczanie podatku VAT (płatnicy VAT),

  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28,

  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (płatnicy VAT),