KPiR

KPiR to potoczny skrót od pełnej nazwy – Księga Przychodów i Rozchodów.

Księga Przychód i Rozchodów to ewidencja księgowa ujmująca zarówno przychody jak i koszty prowadzonej działalności. W odróżnieniu zatem od ewidencji ryczałtu jest to znacznie bardziej skomplikowana ewidencja księgowa. Sporządzane na koniec każdego miesiąca oraz na zakończenie roku podatkowego podsumowanie wpisów w KPiR pozwala nam obliczyć uzyskiwane dochody lub ponoszone straty w prowadzonej działalności gospodarczej.  Zysk przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów jest opodatkowany podatkiem dochodowym opłacanym według jednej z dwóch wybranych przez podatnika form:

  • według skali podatkowej z dwoma progami podatkowymi – pierwszy próg wynosi 18% a  drugi próg wynoszący 32%. Pierwszy próg dotyczy wszystkich podatników, których dochód roczny nie przekroczył kwoty 85 528zł. Według drugiego progu podatkowego muszą się rozliczać podatnicy, których dochody będą wyższe niż kwota 85 528zł. Ważnym dla każdego podatnika rozliczającego się według skali podatkowej, którego dochód przekracza wcześniej wspomnianą kwotę jest to, iż nie będzie on musiał opodatkowywać całej kwoty dochodu stawką 32%. Podatek w wysokości 32% zapłaci jedynie od nadwyżki dochodu ponad wspomniany próg. Każdy podatnik musi wiedzieć także to, iż kwotę podatku wyliczoną w pierwszej skali należy pomniejszyć o tak zwana kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 556,02zł.
  • podatkiem liniowym wynoszącym 19% podstawy opodatkowania. W tej formie opodatkowania podatek bez względu na wysokość dochodu podlega opodatkowaniu stałym 19% podatkiem.

W ramach usługi prowadzenia KPiR wykonujemy między innymi następujące czynności:

  • prowadzenie zapisów zdarzeń gospodarczych w KPiR,

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

  • prowadzenie rejestrów VAT (płatnicy VAT),

  • obliczanie podatku VAT (płatnicy VAT),

  • obliczanie podatku dochodowego,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych,

  • wysyłka elektroniczna deklaracji do urzędów,

  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli firmy.