Kadry i Płace

Kadry i Płace to istotna część naszych usług.

Obsługa spraw kadrowo – płacowych wykonywana jest przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub korzystających z pracy osób wykonujących umowy zlecenie, umowy o dzieło itp. Zazwyczaj usługa ta wchodzi w zakres kompleksowych usług rozliczeniowych w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowej księgi przychodów i rochodów. Możliwe jest jednak zawarcie umowy na prowadzenie wyłącznie spraw z zakresu Kadry i Płace.

W ramach usługi Kadry i Płace rozliczamy pracowników i prowadzimy sprawy kadrowe:

 • sporządzamu umowy o pracę,
 • zgłaszamy pracowników lub zleceniobiorców do ZUS,
 • sporządzamy listy płac,
 • sporządzamy umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • prowadzimy dokumentację kadrową,
 • sporządzamy karty wynagrodzeń,
 • obliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracji ZUS,
 • przekazujemy deklaracje do ZUS wykorzystując w tym celu bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • sporządzamy zeznania z osiągniętych dochodów PIT dla osób zatrudnionych lub zleceniobiorców,
 • sporządzamy raporty dla pracowników i płatników,
 • przekazujemy drogą elektroniczną deklaracje do Urzędów Skarbowych,
 • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
 • sporządzamy  świadectwa pracy,
 • sporządzamy dokumentację dotyczącą refundacji PFRON,
 • wykonujemy inne czynności z tego zakresu.