Kadry i Płace

Kadry i Płace to istotna część naszych usług.

Obsługa spraw kadrowo – płacowych wykonywana jest przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców zatrudniających pracowników lub korzystających z pracy osób wykonujących umowy zlecenie, umowy o dzieło itp. Zazwyczaj usługa ta wchodzi w zakres kompleksowych usług rozliczeniowych w zakresie ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowej księgi przychodów i rochodów. Możliwe jest jednak zawarcie umowy na prowadzenie wyłącznie spraw z zakresu Kadry i Płace.

W ramach usługi Kadry i Płace rozliczamy pracowników i prowadzimy sprawy kadrowe:

  • sporządzamu umowy o pracę,
  • zgłaszamy pracowników lub zleceniobiorców do ZUS,
  • sporządzamy listy płac,
  • sporządzamy umowy zlecenia, umowy o dzieło,
  • prowadzimy dokumentację kadrową,
  • sporządzamy karty wynagrodzeń,
  • obliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracji ZUS,
  • przekazujemy deklaracje do ZUS wykorzystując w tym celu bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • sporządzamy zeznania z osiągniętych dochodów PIT dla osób zatrudnionych lub zleceniobiorców,
  • sporządzamy raporty dla pracowników i płatników,
  • przekazujemy drogą elektroniczną deklaracje do Urzędów Skarbowych,
  • wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
  • sporządzamy  świadectwa pracy,
  • sporządzamy dokumentację dotyczącą refundacji PFRON,
  • wykonujemy inne czynności z tego zakresu.